Informatie Management

Met informatiemanagement borgt u dat de informatiebehoeften die er vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf zijn, worden vertaald in informatievoorziening. Wij helpen uw organisatie op strategisch niveau bij het opstellen van een informatiestrategie en de afstemming hiervan bij eventuele andere beleidsplannen binnen uw bedrijf. Lees meer...

Interim Management

Wanneer u voor een specifiek verandertraject staat of wanneer het te lang duurt op een sleutelpositie/vacature op te vullen dan kan het handig zijn om een interim manager in te zetten. Lees meer...

Office Support

Liggen er stapels post op uw buro? Geen tijd om uw mail te beantwoorden of om facturen te versturen? Dan heeft u wellicht hulp nodig en kunt u gebruik maken van onze diensten. Lees meer...


Organisatie- & Procesinrichting

Voor het behalen van successen zijn een efficiënt werkende organisatie en heldere, voorspelbare processen onmisbaar. Niet alleen is het belangrijk dat iedereen in de organisatie weet wat zijn/haar rol is binnen het het proces, maar ook wat de rol van anderen is in dat proces. Voor de klant telt immers niet het individuele resultaat, maar het resultaat van de keten. Lees meer...

Project- & programmamanagement

De afgelopen jaren hebben wij ons bekwaamd in het succesvol inrichten en uitvoeren van zowel projecten als programma’s. We vertalen samen met de projectleden uw strategie of doelstellingen en naar begrijpelijke en afgebakende projecten en/of programma’s volgens een gestructureerd stappenplan, inclusief de onderlinge samenhang en afhankelijkheden. Daarmee schetsten we voor u de route en die leidt tot de realisatie van uw  strategie. Lees meer...

Strategie & Bedrijfsadvies

Wij helpen uw organisatie bij de uitwerking van de strategie. De basis van deze strategie wordt gevormd door een missie en een visie. Deze beschrijven de bestaansreden van uw  organisatie en het gemeenschappelijk toekomstbeeld. Vervolgens bepalen we wanneer de onderneming succesvol is en stellen we de doelstellingen vast. Daarna bepalen we hoe we dit gaan realiseren en hoe we gedurende de realisatie de voortgang goed kunnen blijven meten. Lees meer...